ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

Монел

Монел

 

HITCH – НОВИ ИЗРЕЗКИ И ТВЪРДИ КЪСОВЕ ОТ R – МОНЕЛ
Състои се от чисти, нови R – монелови листа, пластини, калъпи, пръти, тръби, тръбопроводи или друг мек скрап, без всякакви добавки или чужди вещества.

HOUSE – НОВИ СМЕСЕНИ ИЗРЕЗКИ И ТВЪРДИ КЪСОВЕ ОТ R – МОНЕЛ
Състои се от нови, чисти R и К – монелови твърди късове и изрезки. Да е без лят материал, чужди добавки и всякакви други примеси.

IDEAL – ЛИСТА И ТВЪРДИ КЪСОВЕ ОТ СТАР МОНЕЛ
Състои се от R и К – монелови твърди късове като листове, пластини, тръби, пръти, изковки, мрежи и телени кожуси. Да няма споени с мек припой, заварени или споени с твърд припой ляти материали, чужди добавки, както и други примеси.

INDIAN – ТВЪРДИ КЪСОВЕ ОТ К-МОНЕЛ
Състои се от твърди късове от К-монел

JUNTO – СПОЕНИ С МЕК ПРИПОЙ ЛИСТА И ТВЪРДИ КЪСОВЕ
Състои се от споени с мек и/или твърд припой монелови сплави от различен клас, както в ковка, така и в лята форма. Да са без рязани шевове и ръбове, неметален пълнеж, чужди примеси и/или други добавки. Подробности касаещи физическо описание, анализ и пакетировка са предмет на споразумение между страните.

LEMON – МОНЕЛОВИ ОТЛИВКИ
Състои се от различни видове чисти монелови отливки, които при анализ показват минимум 60% никел. Да са без чужди добавки и други примеси.

LEMUR – МОНЕЛОВИ СТРУЖКИ
Състои се от смесени монелови стружки и сондажни стружки, които при анализ имат минимум 60% никел в сухо състояние.