Монел

HITCH – НОВИ ИЗРЕЗКИ И ТВЪРДИ КЪСОВЕ ОТ R – МОНЕЛ
Състои се от чисти, нови R – монелови листа, пластини, калъпи, пръти, тръби, тръбопроводи или друг мек скрап, без всякакви добавки или чужди вещества.

HOUSE – НОВИ СМЕСЕНИ ИЗРЕЗКИ И ТВЪРДИ КЪСОВЕ ОТ R – МОНЕЛ
Състои се от нови, чисти R и К – монелови твърди късове и изрезки. Да е без лят материал, чужди добавки и всякакви други примеси.

IDEAL – ЛИСТА И ТВЪРДИ КЪСОВЕ ОТ СТАР МОНЕЛ
Състои се от R и К – монелови твърди късове като листове, пластини, тръби, пръти, изковки, мрежи и телени кожуси. Да няма споени с мек припой, заварени или споени с твърд припой ляти материали, чужди добавки, както и други примеси.

INDIAN – ТВЪРДИ КЪСОВЕ ОТ К-МОНЕЛ
Състои се от твърди късове от К-монел

JUNTO – СПОЕНИ С МЕК ПРИПОЙ ЛИСТА И ТВЪРДИ КЪСОВЕ
Състои се от споени с мек и/или твърд припой монелови сплави от различен клас, както в ковка, така и в лята форма. Да са без рязани шевове и ръбове, неметален пълнеж, чужди примеси и/или други добавки. Подробности касаещи физическо описание, анализ и пакетировка са предмет на споразумение между страните.

LEMON – МОНЕЛОВИ ОТЛИВКИ
Състои се от различни видове чисти монелови отливки, които при анализ показват минимум 60% никел. Да са без чужди добавки и други примеси.

LEMUR – МОНЕЛОВИ СТРУЖКИ
Състои се от смесени монелови стружки и сондажни стружки, които при анализ имат минимум 60% никел в сухо състояние.