ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

Месинг и бронз

Месинг и бронз

 

DRINK – МЕСИНГ ЗА ПРЕРАБОТКА
Трябва да съдържа мин. 61.3% мед и макс. 5% желязо и да съдържа твърди тела и стружки от месинг и бронз, както и легиран и замърсен меден скрап. Да е без изолирани проводници, стружки, галванотипни обвивки и не-метални частици. Хидравлично брикетираният материал е предмет на договореност между купувача и продавача.

ENERV – СТРУЖКИ ОТ ЧЕРВЕН МЕСИНГ
Да се състои от стружки, от материал, съдържащ червен месинг и трябва да се продава въз основа на проба или анализ.

ELDER – ОРИГИНАЛНИ ЗАЛЯТИ С БАБИТ МЕСИНГОВИ ВТУЛКИ
Да се състоят от втулки и лагери от автомобили и други машини от червен месинг, със съдържание на бабит с високо съдържание на калай най-малко 12% и трябва да са без лагери с желязна основа.

ELAND – ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОНЗ И НИСКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ОЛОВО
Препоръчва се тези материали да се продават въз основа на анализ.

ELIAS – БРОНЗОВИ ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ И СОНДАЖНИ СТРУЖКИ С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ОЛОВО
Препоръчва се тези материали да се продават въз основа на мостра (проба) или анализ.

ENGEL – ТВЪДИ ЧАСТИЦИ ОТ МАШИНИ ИЛИ ТВЪРД МЕСИНГ
Съдържанието на мед в тях да не е по-малко от 75%, на калай – не по-малко от 6%, а съдържанието на олово – не по-малко от 6%, но и не повече от 11%, като общото количество на чужди примеси, с изключение на цинк, антимон и никел да не е повече от 0,75%; съдържанието на антимон да не надхвърля 0.50%. Без облицовани и необлицовани стандартни червени вагони.

ERIN – МАШИННИ ИЛИ СОНДАЖНИ СТРУЖКИ С МЕСИНГ ОТ 65 – 72 % МЕД И 28 – 35% ЦИНК
Съдържанието им на мед да не е по-малко от 75%, а съдържанието на калай – не по-малко от 6%, като съдържанието на олово да е не по-малко от 6% и не повече от 11%, като общото количество на примеси , с изключение на цинк, антимон и никел да е не повече от 0.75%, а антимоновото съдържание да не надвишава 0.50%.

FENCE – НЕОБЛИЦОВАНИ СТАНДАРТНИ ЧЕРВЕНИ ФУРГОНИ (чисти шийки)
Да се състоят от стандартни необлицовани и/или отделени чрез стопяване железопътни вагони и необлицовани и/или отделени чрез стопяване вагонни лагерни шийки на вагони, без жълти вагони и вагони на железна основа.

FERRY – ОБЛИЦОВАНИ СТАНДАРТНИ ЧЕРВЕНИ ВАГОНИ (облицовани шийки)
Да се състоят от стандартни облицовани с бабит жп. Вагони и/или облицовани с бабит червени лагерни шийки, без жълти вагони и вагони на железна основа.

GRAPE – КРАНОВЕ И ВЕНТИЛИ (ТАПИ)
Състоят се от смесен и почистен червен или жълт месинг, включително с хромно или никелово покритие, без кранове за газ, за пиво и материал за отливки на алуминиева и цинкова основа, а минималното съдържание на полу-червено в тях да е 35%.

HONEY – СКРАП ОТ ЖЪЛТ МЕСИНГ
Състои се от месингови отливки, валцован месинг, армиран месинг, тръби и различни жълти месингови части, тръби и различни жълти месингови части, включително и месингови частици с покритие. Да са без манганов бронз, алуминиев бронз, да са без радиатори или радиаторни части, без желязо, прекалено нечисти или корозирали материали.

IVORY – ОТЛИВКИ ОТ ЖЪЛТ МЕСИНГ
Състоят се от отливки от жълт месинг с тигелна форма, като нито едно от парчетата да не е по-дълго от останалите с повече от 12 инча; да е без месингови изковки, силиконов бронз, да не съдържа материали с никелово покритие над 15%.

LABEL – НОВИ МЕСИНГОВИ ИЗРЕЗКИ
Състоят се от изрезки от нови, безоловни листа или пластини от жълт месинг, да са без чужди съставки и да не съдържат над 10% чисти месингови изрезки под ј инча. Да са без мунц-метал и морски месинг.

LACE – МЕСИНГОВИ СТЕНИ НА КОЖУСИ БЕЗ ГРУНД
Да съдържат термично почистени 70/30 месингови стени на кожуси, с месинговия грунд и без примеси от чужди материали.

LAKE – МАЛКИ МЕСИНГОВИ РЪЧКИ И ОБШИВКИ НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ, ТЕРМИЧНО ПОЧИСТЕНИ
Съдържат термично почистени 70/30 месингови обшивки, без куршуми, желязо или други чужди материали.

LAMB – МАЛКИ МЕСИНГОВИ РЪЧКИ И ОБШИВКИ НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ, МУФЕЛНО ПОЧИСТЕНИ (ВТОРИЧНО РАЗДРОБЕНИ)
Състоят се от муфелно почистени (вторично раздробени) 70/30 месингови обшивки, без куршуми, железни и други чужди материали.

LARK – ГРУНД ОТ ЖЪЛТ МЕСИНГ
Състоят се от грундове от жълт месинг, обгорени или необгорени. Без желязо, да не са прекомерно замърсени, корозирали и да са без чужди материали.

MAIZE – СМЕСЕНИ НОВИ ИЗРЕЗКИ ОТ НИКЕЛОВ БРОНЗ
Състоят се от една или повече месингови сплави, с уточнено съдържание на никел, без хром или друг покривен материал. Месинговите изрезки с оловно покритие трябва да се пакетират и продават отделно. Да не съдържат повече от 10% чисти изрезки под 1/4 инча.

MAJOR – НОВИ ИЗРЕЗКИ И ТВЪРДИ ЧАСТИ ОТ НИКЕЛОВ БРОНЗ (МЕСИНГ)
Да съдържат нови, почистени месингови изрезки, пластини, пръти и и изковки, както и други валцовани форми, да са без хром или друг облицовъчен материал. Да се продават въз основа на уточнено съдържание на никел, като 10-12%-15%-18%-20%. Облицованите с олово месингови изрезки да се пакетират и продават отделно. При предлагане на който и да било вид месингов материал трябва да се посочват и физическите му характеристики.

MALAR – НОВИ СОРТИРАНИ ПО ГОЛЕМИНА (СЕГРЕГИРАНИ) ИЗРЕЗКИ ОТ НИКЕЛОВ БРОНЗ
Да се състоят от един конкретен вид месингова сплав. Да не съдържат над 10% чисти изрезки 1/4 инча.

MALIC – СТАР НИКЕЛОВ БРОНЗ
Състоят се от споени или неспоени листа, тръбовидни, пръти, тръби, тел, решетки с никелов бронз. Да не е с отделно почистени шевове и да е без чужди примеси, без материал от железен обков и други метали.

MELON – МЕСИНГОВИ ТРЪБИ
Да съдържат месингови тръби без облицовка и споени материали, или тръби с ляти месингови връзки. Тръбите да са здрави, чисти, без утайка или кондензаторни тръби.

NAGGY – ОТЛИВКИ ОТ НИКЕЛОВ БРОНЗ
Да се пакетират и продават поотделно.

NIECE – СТРУЖКИ ОТ НИКЕЛОВ БРОНЗ
Продават се въз основа на мостра или анализ.

NIGHT – СТРУЖКИ ОТ ПРЪТИ ОТ ЖЪЛТ МЕСИНГ
Състоят се изрично от стружки от пръти, без съдържание на алуминий, манган, без стружки от тобин, мунц – метал, следи от смазки или друга влага; да са без ситни парчета и бабити; да съдържат не повече от 0.30% калай и не повече от 0.15%летирана стомана.

NOBLE – НОВИ НАКРАЙНИЦИ НА ПРЪТИ ОТ ЖЪЛТ МЕСИНГ
Да съдържат нови, почистени накрайници на пръти, без свободно струговани месингови пръти или ковашки пръти, да не съдържат повече от 0.30% калай и не повече от 0.15% легирана стомана. Да са без мунц метал или морски месинг, или други сплави. Да са на парчета не по-големи от 12 инча и без чужди примеси.

NOMAD – СТРУЖКИ ОТ ЖЪЛТ МЕСИНГ
Състои се от стружки от жълт месинг, без алуминй, манган и комбинирани стружки, да не съдържат над 3% свободно желязо, смазки или друга влага; да е без ситни частици и бабити. За предотвратяване на спорове, да се продава въз основа на мостра или анализ.

OCEAN – СМЕСЕНИ НЕОТДЕЛЕНИ С ПРИПОЙ АВТОРАДИАТОРИ
Състои се от смесени автомобилни радиатори, без алуминиеви радиатори и железно оребрени радиатори. За всички радиатори се полага отстъпка за налично желязо. Спецификацията за тонаж трябва да обхваща брутното тегло на радиаторите, освен ако не баде указано друго.

PALES – КОНДЕНЗАТОРНИ ТРЪБИ ОТ АДМИРАЛТЕЙСКИ МЕСИНГ
Да се състои от чисти, здрави кондензаторни тръби от адмиралтейски месинг,облицовани или необлицован, без никелови и алуминиеви сплави и корозирал материал.

PALLU – КОНДЕНЗАТОРНИ ТРЪБИ ОТ АЛУМИНИЕВ МЕСИНГ
Да се състои от чисти, здрави кондензаторни тръби, облицовани или необлицовани, без никелови сплави и корозирал материал.

PALMS – ТРЪБИ ОТ МУНЦ МЕТАЛ
Да се състои от чисти, здрави тръби от мунц метал , облицовани или необлицовани, без никелови и алуминиеви сплави и корозирал материал.

PARCH – ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ ОТ МАНГАНОВ БРОНЗ
Медното съдържание да е не по-малко от 55%, а оловното съдържание да е не повече от 1%, да е без алуминиев бронз и силиконов бронз.