Месинг и бронз

ХАНИ – СКРАП ОТ ЖЪЛТ МЕСИНГ
Състои се от смесени твърди частици от жълт месинг, включително месингови отливки, валцуван месинг, месингови пръти, тръби и разнороден жълт месинг, включително месинг с покритие. Да няма манганово-бронзови, алуминиево-бронзови, неспоени радиатори или части от радиатори, желязо и прекалено замърсени и корозирали материали. Освен това не трябва да има каквито и да било боеприпаси, включително, но не само, гилзи.

ЛЕЙС – МЕСИНГОВИ ГИЛЗИ БЕЗ КАПСУЛИ
Състои се от чисти, изстреляни месингови гилзи 70/30 без възпламенителни капсули и други чужди материали. За да бъде изнесен материал от САЩ, всички гилзи трябва да бъдат обработени така, че да се предотврати повторна употреба и презареждане.

МЕЛЪН – МЕСИНГОВИ ТРЪБИ
Състои се от месингови тръби без покритие и споени материали или тръби с лети месингови връзки. Трябва да бъдат здрави, почистени, без утайки и кондензаторни тръби.

НОМАД – СТРУЖКИ ОТ ЖЪЛТ МЕСИНГ
Състои се от стружки от жълт месинг, без алуминий, манган и комбинирани стружки; да не съдържа над 3% свободно желязо, омасляване или друга влага; без ситни частици и бабити. За да се избегнат спорове, да се продава въз основа на проба или анализ.

ОУШЪН – СМЕСЕНИ АВТОМОБИЛНИ РАДИАТОРИ, НЕСПОЕНИ
Състои се от смесени автомобилни радиатори, без алуминиеви радиатори и радиатори с железни ребра. За наличие на желязо се прави отбив при всички радиатори. Спецификацията за тонаж трябва да покрива брутното тегло на радиаторите, освен ако не е посочено друго.

ПЕЙЛС – МЕСИНГОВИ ТРЪБИ ЗА КОНДЕНЗАТОРИ (ТОПЛООБМЕННИЦИ)
Състои се от чисти кондензаторни тръби, със или без покритие, без прекалено корозирал материал съгласно взаимно договореното. По взаимно съгласие между купувача и продавача материалът може да бъде под формата на цели снопове, включително железни и/или месингови глави, както и железни и/или месингови прегради.

ПАРЧ – ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ ОТ МАНГАНОВ БРОНЗ
Трябва да съдържа не по-малко от 55% мед, не повече от 1% олово и да няма алуминиев бронз и силициев бронз.

ЕЛАНД ВИСОКО КАЧЕСТВО – НИСКООЛОВНИ БРОНЗОВИ/МЕСИНГОВИ ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ
Препоръчително е тези материали да се продават въз основа на анализ.

ЕЛИАС ВИСОКО КАЧЕСТВО – БРОНЗОВИ ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ И СОНДАЖНИ СТРУЖКИ
Препоръчително е тези материали да се продават въз основа на проба или анализ.