Магнезий

WAFER – МАГНЕЗИЕВИ СКОБИ
Да от чисти магнезиеви скоби от тигелен размер, без ламаринени обшивки от мед, алуминий и цинк, или прекалено съдържание на смазки и грес. Да е без чужди добавки.

WALNUT – МАГНЕЗИЕВ СКРАП
Да съдържа магнезиеви отливки, магнезиеви късове от двигатели и предавателни кутии от бомбардировачи и автомобилни колела, пресовани парчета и листове. Материалът да е без месингови и медни добавки, както и всякакви други добавки. Без аноди, кухи отливки и експлозиви. Процентите и неустойките за нечистотии , смазки, грес и желязо са предмет на договореност между купувач и продавач. Прекалено едри късове биват договаряни между купувач и продавач.

WINE – МАГНЕЗИЕВИ ГРАВИРАНИ ФОРМИ (ПЛАСТИНИ)
Да са без мед, алуминий, цинк и без електролитни печатни форми. Да са чисти и без чужди добавки. Магнезиевите форми се транспортират свободно по договорка между купувач и продавач.

WOOD – МАГНЕЗИЕВИ ТОВАРНИ ПЛАТФОРМИ
Състоят се от чисти магнезиеви товарни платформи, нарязани или начупени до размер, договорен между купувач и продавач. Да няма чужди добавки.

WORLD – МАГНЕЗИЕВИ СТРУЖКИ
Специално за тези материали е препоръчително да бъдат продавани по специална договорка между купувач и продавач.