ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

Магнезий

Магнезий

 

WAFER – МАГНЕЗИЕВИ СКОБИ
Да е от чисти магнезиеви скоби от тигелен размер, без ламаринени обшивки от мед, алуминий и цинк, или прекалено съдържание на смазки и грес. Да е без чужди добавки.

WALNUT – МАГНЕЗИЕВ СКРАП
Да съдържа магнезиеви отливки, магнезиеви късове от двигатели и предавателни кутии от бомбардировачи и автомобилни колела, пресовани парчета и листове. Материалът да е без месингови и медни добавки, както и всякакви други добавки. Без аноди, кухи отливки и експлозиви. Процентите и неустойките за нечистотии , смазки, грес и желязо са предмет на договореност между купувач и продавач. Прекалено едри късове биват договаряни между купувач и продавач.

WINE – МАГНЕЗИЕВИ ГРАВИРАНИ ФОРМИ (ПЛАСТИНИ)
Да са без мед, алуминий, цинк и без електролитни печатни форми. Да са чисти и без чужди добавки. Магнезиевите форми се транспортират свободно по договорка между купувач и продавач.

WOOD – МАГНЕЗИЕВИ ТОВАРНИ ПЛАТФОРМИ
Състоят се от чисти магнезиеви товарни платформи, нарязани или начупени до размер, договорен между купувач и продавач. Да няма чужди добавки.

WORLD – МАГНЕЗИЕВИ СТРУЖКИ
Специално за тези материали е препоръчително да бъдат продавани по специална договорка между купувач и продавач.