Цинк

СЕЙВС – СКРАП ОТ СТАРИ ЦИНКОВИ МАТРИЧНИ ОТЛИВКИ
Състои се от различни стари матрични отливки на цинкова основа, със или без желязо и други чужди добавки. Да е без сондажни стружки, стружки, парчета и големи късове сгурия, претопени парчета и пепел. Всички неразтопяеми парчета, замърсяване, чужди добавки и летливи вещества (като гума, корк, пластмаса, грес и др.) се приспадат. Материал, съдържащ над 30% желязо, не се счита за годна доставка.

СКАБС – СКРАП ОТ НОВИ ЦИНКОВИ МАТРИЧНИ ОТЛИВКИ
Състои се от нови или неизползвани чисти матрични отливки на цинкова основа. Отливките трябва да бъдат без покритие, боя и корозия.

СКУТ – ОТЛЯТИ ЦИНКОВИ АВТОМОБИЛНИ РЕШЕТКИ
Състои се от чисти, стари или употребявани отлети под налягане автомобилни решетки на цинкова основа, без припои. Всички чужди включвания и външни материали се приспадат.

СКОУП – СКРАП ОТ НОВИ ЦИНКОВИ МАТРИЧНИ ОТЛИВКИ С ПОКРИТИЕ
Състои се от нови или неизползвани чисти цинкови матрични отливки с покритие, без корозия.

СКОР – СТАР ЦИНКОВ СКРАП
Състои се от чист сух скрап от цинк, като листи, капаци от буркани, чисти нелегирани отливки и антикорозионни плочи. Сондажни стружки и стружки не се приемат. Материалът да не е прекалено корозирал или окислен. Всички чужди добавки и външни материали се приспадат.