ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

Цинк

Цинк

 

SAVES – СКРАП ОТ СТАРИ ЦИНКОВИ МАТРИЧНИ ОТЛИВКИ
Състои се от различни стари матрични отливки със съдържание на цинк, със или без желязо и други чужди добавки. Да е без сондажни стружки, стружки, частици сгурия, едри и стопени парчета и угарки, съдържащи арсен. Всички неразтопяеми, замърсени и чужди добавки, както и летливите вещества (като гума, корк, пластмаса, грес и др.) се снемат, (приспадат). Материал, съдържащ над 30% желязо не се счита за годна доставка.

SCABS – СКРАП ОТ СТАРИ ЦИНКОВИ МАТРИЧНИ ОТЛИВКИ
Състои се от нови или неупотребявани, чисти цинкови матрични отливки с метално покритие, които да не са корозирали.

SCOPE – СКРАП ОТ ЦИНКОВИ МАТРИЧНИ ОТЛИВКИ С МЕТАЛНО ПОКРИТИЕ
Състои се от нови или неупотребявани матрични отливки от цинк. С метално покритие, които да не са корозирали.

SCOOT – ОТЛЯТИ ЦИНКОВИ АВТОМОБИЛНИ РЕШЕТКИ
Състои се от чисти, стари или употребявани ляти автомобилни решетки на цинкова основа, без припояван материал. Всички чужди добавки и външни материали се приспадат.

SCORE – СТАР ЦИНКОВ СКРАП
Състои се от чист сух, цинков скрап, като листове, капаци на съдове, чисти, нелегирани отливки и антикорозионни покрития. Сондажни стружки и скрити частици не се приемат. Материалът не трябва да е прекалено корозирал или окислен. Всички чужди добавки и допълнителни материали се приспадат.

SCREEN – НОВИ ЦИНКОВИ ИЗРЕЗКИ
Състои се от всякакви нови чисти цинков листове или частици от от формовани изделия, които не са корозирали. Да не съдържа чужди материали или добавки. Печатарски цинк, като цинк за гравирани машини, литографски пластини и гравирани адресни табелки са предмет на допълнително договаряне. Печатарския цинк да е без профилно фрезовани елементи.

SCULL – МАТРИЧНО ЛЯТИ ПЛОСКИ ЗАГОТОВКИ ИЛИ СЛИТЪЦИ
Състои се от разтопени материали от матрично лят цинк, на гладки, чисти твърди плоски заготовки или слитъци. Материалът да е без сгур и да е с минимално съдържание на цинк 90%. Максимално съдържание на никел 0.1%, а максимално оловно съдържание – 1%. По взаимна договореност се допускат блокове.

SCRIBE – СКРАП ОТ МАТРИЧНО ЛЯТ СОРТИРАН И РАЗДРОБЕН В РАЗДРОБИТЕЛ МАТЕРИАЛ, ПОЛУЧЕН В АВТОМОБИЛНИ РАЗДРОБИТЕЛИ
Да е чист, с отстранени замърсители, смазка, стъкло, гума и отпадъци. Да съдържа максимум 5% неразтопяеми частици, като желязо, мед, алуминий и други метали.

SCROLL – НЕСОРТИРАН СКРАП ОТ ЦИНКОВИ ОТЛИВКИ
Произведен в автомобилни раздробители. Материалът да е скрап с около 55% цинково съдържание. Други цветни метали като алуминий, неръждаема стомана, червен метал и др. са около 40%. Изолиран меден проводник около 1%. Съдържанието на отпадъци, нечистотии, стъкло, гума, смазки, желязо да не е повече от 5%. Всички отклонения се търгуват според отделна договореност между купувача и продавача.

SCRUB – ЦИНКОВА СГУРИЯ ОТ ПЛОСКИ ЗАГОТОВКИ ОТ ГАЛВАНИЗАТОРИ С ГОРЕЩ РАЗТВОР (комплексна технология)
Състои се само от неотделена цинкова сгурия от галванизатори под формата на плоска заготовка от гореща галванизация (комплексна технология) с минимално съдържание на цинк 92%, без арсенови угарки и случайни метални примеси. Разтрошени парчета под 2 инча в диаметър да не надхвърлят 10% от теглото на всяка партида. Плоските заготовки да не са повече от 100 фунта всяка. По взаимно съгласие между продавача и купувача се допускат и по-тежки парчета.

SEAL – ЦИНКОВА СГУР НА ПЛОСКИ ЗАГОТОВКИ ОТ ПОВЪРХНОСТТА НА ЛИНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ГАЛВАНИЗАЦИЯ
Състои се от неотделена със стопяване цинкова сгурия, отделена от повърхността на вана за продължителна галванизация, под формата на плоски заготовки, не по-тежки от 100 фунта всяка, с минимално съдържание на цинк 90%. По взаимно съгласие между купувача и продавача се допускат и по-тежки парчета. Да са без угарки от шлака. Разтрошените парчета по-малки от 2 инча в диаметър да не надхвърлят 10% от теглото на всяка партида.

SEAN – ЦИНКОВА СГУР НА ПЛОСКИ ЗАГОТОВКИ ОТ ДЪНОТО НА ЛИНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ГАЛВАНИЗАЦИЯ
Състои се от неотделена със стопяване цинкова сгурия, отделена от повърхността на вана за продължителна галванизация, под формата на плоски заготовки, не по-тежки от 100 фунта всяка, с мин. Съдържание на цинк 92%. По взаимно съгласие между купувача и продавача се допускат и по-тежки парчета. Да са без угарки от шлака. Разтрошените парчета по-малки от 2 инча в диаметър да не надхвърлят 10% от теглото на всяка партида.

SHELF – СГУРИЯ ОТ ГРУНДИРАНИ ЦИНКОВИ МАТРИЧНИ ОТЛИВКИ
Състои се от метална шлака от капака на котел за стопяване на цинкови матрични отливки. Да не е отделена чрез стопяване, да не е смесен със шихта , да е блестящ, металически и да не е корозирал или окислен. Да е излят в калъпи или на малки кубчета не повече от 75 фунта всеки. Цинкът е мин. 85%.