ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

Черни метали

Черни метали

 

Номенклатура на Стомана Перник

СКРАП ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛИ

200 No. 1 Тежка стомана за претопяване. Стоманен скрап с дебелина ¼ инча /около 6 мм/ и повече. Парчета с размери не повече от 60 х 24 инча /около 1500 x 600 мм/ обработени така, че да осигурят лесно товарене.

201 No. 1 Тежка стомана за претопяване 3 фута x 18 инча /около 1000 мм х 500 мм/. Стоманен скрап с дебелина ¼ инча /около 6 мм/ и повече. Парчета с размери не повече от 36 инча x 18 инча /900 мм х 500 мм/ обработени така, че да осигурят лесно товарене.

202 No. 1 Тежка стомана за претопяване 5 фута x 18 инча . /около 1650 мм х 500 мм/. Стоманен скрап с дебелина ¼ инча /около 6 мм/ и повече. Парчета с размери не повече от 60 инча x 18 инча /1500 мм х 500 мм/ обработени така, че да осигурят лесно товарене.

203 No. 2 Тежка стомана за претопяване. Желязо, черна и галаванизирана стомана , 1/8 инча /около 3 мм/ и повече, включително материал, който не отговаря на No. 1 Тежка стомана за претопяване. Обработени така, че да осигурят лесно товарене.

204 No. 2 Тежка стомана за претопяване. Желязо, черна и галаванизирана стомана с максимален размер 36 x 18 инча /900 х 500 мм/. Може да включва всякакъв автомобилен скрап, ако е подходящо обработен.

205 No. 2 Тежка стомана за претопяване 3 фута x 18 инча /около 1000 мм х 500 мм/. Желязо, черна и галаванизирана стомана с максимален размер 36 x 18 инча /900 х 500 мм/. Може да включва всякакъв автомобилен скрап, ако е подходящо обработен, но без ламарина или тънък материал.

206 No. 2 Тежка стомана за претопяване 5 фута x 18 инча . /около 1650 мм х 500 мм/. Желязо, черна и галаванизирана стомана с максимален размер 60 инча x 18 инча /1500 мм х 500 мм/. Може да включва всякакъв автомобилен скрап, ако е подходящо обработен, но без ламарина или тънък материал.

В търговията с черни метали по-разпространено при представяне на оферти и договаряне е следното класифициране:

СТОМАНЕН СКРАП HMS-1
Максимални размери: 1 500 х 500 х 500 mm.
Максимално  тегло на 1 /едно/ парче – 400 кг.
Не се допускат запалителни и взривоопасни материали, неметали, радиоактивни материали
Допуск за замърсяване /инертни примеси / – 1% максимално.
Съответства на кодове 200, 201 и 202 от Спецификация ISRI.

СТОМАНЕН СКРАП HMS-2:
Максимални размери: 1 500 х 500 х 500 mm.
Максимално  тегло на 1 /едно/ парче – 400 кг.
Не се допускат запалителни и взривоопасни материали, неметали, радиоактивни материали
Допуск за замърсяване /инертни примеси / – 1% максимално.
Съответства на кодове 203, 204, 205 и 206 от Спецификация ISRI.

БРИКЕТИРАНИ СТОМАНЕНИ СТРУЖКИ
ЛЕКОВЕС – ПРЕСОВАНИ СТРУЖКИ ВЪВ ФОРМАТА НА БРИКЕТИ
Без оръжия, амуниции, мини, гилзи, пълнители, радоактивни и други взривоопасни материали под каквато и да било форма, използвани или други.
Общото съдържание на прах (материали под 1 mm), масла и неметални примеси – до 16%.