Черни метали

СКРАП ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛИ

200 № 1 – СТОМАНЕН СКРАП ЗА ТОПЕНЕ
Скрап от желязо и/или стомана с дебелина 1/4 инча (6,35 мм) и повече. Отделните късове да са с размери не повече от 60 x 24 инча (1524 x 607 мм) (размер на контейнера за зареждане), обработени така, че да се осигури компактно зареждане.

201 № 1 – СТОМАНЕН СКРАП ЗА ТОПЕНЕ, 914 мм x 457 мм
Скрап от желязо и/или стомана с дебелина 1/4 инча (6,35 мм) и повече. Отделните късове да са с размери не повече от 36 x 18 инча (914 x 457 мм) (размер на контейнера за зареждане), обработени така, че да се осигури компактно зареждане.

202 № 1 – СТОМАНЕН СКРАП ЗА ТОПЕНЕ, 1524 мм x 457 мм
Скрап от желязо и/или стомана с дебелина 1/4 инча (6,35 мм) и повече. Отделните късове да са с размери не повече от 60 x 18 инча (1524 x 457 мм) (размер на контейнера за зареждане), обработени така, че да се осигури компактно зареждане.

203 № 2 – СТОМАНЕН СКРАП ЗА ТОПЕНЕ*
Скрап от желязо и стомана, черен и поцинкован, с дебелина 1/8 инча (3,18 мм) и повече, включително материал, който не отговаря на стоманен скрап за топене № 1. Да е обработен така, че да се осигури компактно зареждане.

204 № 2 – СТОМАНЕН СКРАП ЗА ТОПЕНЕ*
Скрап от желязо и стомана, черен и поцинкован, максимален размер 36 x 18 инча (914 x 457 мм). Може да включва всякакъв автомобилен скрап, ако е правилно обработен.

205 № 2 – СТОМАНЕН СКРАП ЗА ТОПЕНЕ, 914 мм x 457 мм
Скрап от желязо и стомана, черен и поцинкован, максимален размер 36 x 18 инча (914 x 457 мм). Може да включва правилно обработен автомобилен скрап, но да не съдържа ламарина или тънък материал.

206 № 2 – СТОМАНЕН СКРАП ЗА ТОПЕНЕ, 1524 мм x 457 мм
Скрап от желязо и стомана, черен и поцинкован, максимален размер 60 x 18 инча (1524 x 457 мм). Може да включва правилно обработен автомобилен скрап, но да не съдържа ламарина или тънък материал.

207 № 1 – БУШЕЛИНГ/НОВИ ИЗРЕЗКИ
Чист стоманен скрап, максимален размер 2 x 5 фута (1524 x 610 мм), включително нови фабрични изрезки (например изрезки за листове, щамповане и др.). Може да не включва стари автомобилни каросерии и калници. Без метално покритие, варовик, емайлиран със стъкловидно тяло и листове от електростомана, съдържащи над 0,5 процента силиций.

208 № 1 – БАЛИ
Нов скрап от черен стоманен лист, изрезки или рамки, компресирани или ръчно балирани до размера на товарачния контейнер и с тегло не по-малко от 75 фунта на кубичен фут. (Ръчните снопове са здраво закрепени за манипулиране с магнит.) Може да включва топки „Стенли“, здраво закрепени. Може да включва материал с химически отстранен калай. Може да не включва стари автомобилни каросерии или калници. Без метално покритие, варовик, емайлиран със стъкловидно тяло и листове от електростомана, съдържащи над 0,5 процента силиций.

210 – ШРЕДИРАН СКРАП
Хомогенен скрап от желязо и стомана, магнитно разделен, от автомобили, необработена стомана № 1 и № 2, различен балиран скрап и ламарина. Средна плътност: 50 фунта на кубичен фут.

211 – ШРЕДИРАН СКРАП
Хомогенен железен и стоманен скрап, магнитно разделен, от автомобили, необработена стомана № 1 и № 2, различен балиран скрап и ламарина. Средна плътност: 70 фунта на кубичен фут.

221 – СТРУЖКИ
Почистени къси стружки от стомана или ковко желязо. Може да включва всеки такъв материал, независимо от какъв процес е получен. Без пружиниращ, заплетен или сплъстен материал, буци, стружки от пробивни работи, цветни метали в свободно състояние, стружки от шлифоване или прекомерно омасляване.

277 – БРИКЕТИРАНИ СТОМАНЕНИ СТРУЖКИ
Анализ и плътност според класификацията на потребителя.

231 – ПЛОЧИ И СТРУКТУРНА СТОМАНА, ДО 1524 ММ
Нарязан скрап от конструкции и плочи, до 5 фута (1524 мм). Чисти стоманени плочи, структурни форми, изрезки от плочи, ножици или счупени стоманени джанти. Размери: не по-малко от 1/4 инча (6,35 мм) дебелина, не повече от 5 фута (1524 мм) дължина и 18 инча (457 мм) ширина. Фосфор или сяра – не повече от 0,05 процента.

(27) РЕЛСИ, СТОМАНА № 1
Стандартни релси, оригинално тегло 50 фунта на ярд или по-тежки, дълги 10 фута (3048 мм) и повече. Подходящи за превалцуване на пръти и форми. Без огънати и усукани релси, превключватели и предпазни релси или релси с разделени глави и счупени фланци. Може да се включат непрекъснати заварени релси, при условие че всички заварени шевове са най-много на 9 инча (229 мм) от края на парчето релса.

Номенклатура на Стомана Перник