ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

901. Леки автомобили, камиони, автобуси и мотоциклети от физически лица

Леки автомобили, камиони, автобуси и мотоциклети от физически лица
Предаваното пътно превозно средство не трябва да е с подправен, заличен или повреден идентификационен номер. Не се изкупуват пътни превозни средства, които не са внесени по законоустановения ред или са обявени за издирване, до изясняване на собствеността.

Необходими документи при предаване:
Копие на голям талон, Лична карта, Нотариално заверено пълномощно или удостоверение за наследници ако предаващото лице не е собственик

901. Леки автомобили, камиони, автобуси и мотоциклети от юридически лица
Предаваното пътно превозно средство не трябва да е с подправен, заличен или повреден идентификационен номер. Не се изкупуват пътни превозни средства, които не са внесени по законоустановения ред или са обявени за издирване, до изясняване на собствеността.

Необходими документи при предаване:
Копие на голям талон, Лична карта, Нотариално заверено пълномощно от управителя на фирмата ако предаващото лице не е управител на фирмата, Протокол за брак от управителя на фирмата, Фактура от фирмата продавач