ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

0888 971 757

Явор Я. Стефанов

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

0887 428 571

Катеринка К. Илиева

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Виж контакти

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

0884 085 183

Борис Б. Клисурски

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

Направи запитване

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

0888 971 757

Явор Я. Стефанов

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

0887 428 571

Катеринка К. Илиева

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Виж контакти

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

0884 085 183

Борис Б. Клисурски

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

Направи запитване

Изкупуване на компютри

Бързата промяна на технологиите, все по-големите изисквания на съвременните компютърни програми довеждат до остаряване на наличните компютърни конфигурации, както и на други електронни компоненти. Във всеки един дом се срещат стари компютри и монитори, които са ви ненужни, но все нямате време да се заемате с тяхното разчистване.

Един компютър се състои от няколко основни части: процесор, дънна платка, оперативна памет, видео карта и периферни устройства към него, като например монитор. Ако все още работят можете спокойно да ги дарите на някой дом, за да продължат да се използват или може да ги продадете на някоя фирма, която изкупува стари компютри и след това ги ремонтира и продава.

Когато техниката не работи и искате да я изхвърлите се доверете на нашата компания. Норд Холдинг АД е създал система за събиране и третиране на амортизирана техника. Достатъчно е едно обаждане, за да Ви насочим към площадка, на която да предадете всичко излишно и да получите заплащане за старите си уреди.

Попадайки в такава фирма, компютрите, мониторите и периферията, обикновено се тестват дали са годни за повторна употреба. Ако са счупени или негодни за повторна употреба, в цял вид, те се разглобяват и разделят на компоненти. Част от компонентите, които са годни за повторна употреба, се използват в други компютри, а частта която не са годни се предават на фирми, които имат инсталации за тяхното рециклиране. По този начин всички полезни суровини ще се извлекат.

Рециклирането и повторната употреба се считат за екологосъобразен метод за третиране, тъй като по този начин се предотвратява навлизането на опасни отпадъци, включително тежки метали, както в почвата, така и в атмосферата.

Предавайки своя стар компютър на такава фирма се постигат няколко основни предимства.

Първо се намалява общото количество на отпадъците, предназначени за депониране. Това от своя страна ще увеличи живота на изградените регионални депа. Второ предимство, е че по този начин ще се намали вредното въздействие върху околната среда.

И на трето място, но може би най-важно предимство, е че ценни суровини, от които е направен компютъра ще бъдат извлечени и ще се използват за направа на нова техника. По този начин се намалява и вредното въздействие върху околната среда, което се причинява на природата при добива и преработката на естествени суровини, като по този начин и се спестяват не малко финансови средства.

За това е много важно старите и ненужни компютри и периферия към тях, да се предава на фирми, които да ги рециклират и да се използват колкото може повече материали от тях, за производство на нова техника. Така ще живеем в един по чист свят, свят без отпадъци.

Битовите отпадъци и законовите разпоредби

Не трябва да забравяте, че ако изхвърлите в контейнерите за битов отпадък старите си уреди подлежите на санкция от общината и/или съответната Регионална инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се намирате. Според Нормативната уредба – компютрите са част от електронния скрап и следва да се събират отделно от общия поток битови отпадъци.

Тези изисквания са въведени в законодателството поради много причини, но най важната е, че те съдържат опасни вещества, някои от които са особено вредни, тъй като са канцерогенни. При попадане в природата те причиняват тежки замърсявания и отравяния, както директно на животните, така и индиректно на нас хората, посредством консумация на замърсени храни или вода.

Преди да изхвърлите един компютър в контейнера за битов отпадък, помислете, че има и други варианти, чрез които не само ще избегнете вредите, но и ще допринесете за спестяването на полезни суровини.

По данни на Организацията на обединените нации, само през 2016 година са изхвърлени 45 милиона тона електрически и електронни отпадъци, които струват около 55 милиарда евро. Съдържащите се в тях ценни метали, като злато, сребро, платина, паладий, мед и много други отиват на боклука, а те могат да се вложат в нов жизнен цикъл на производство.