ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

0888 971 757

Явор Я. Стефанов

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

0887 428 571

Катеринка К. Илиева

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Виж контакти

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

0884 085 183

Борис Б. Клисурски

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

Виж контакти

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

0888 971 757

Явор Я. Стефанов

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

0887 428 571

Катеринка К. Илиева

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Виж контакти

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

0884 085 183

Борис Б. Клисурски

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

Виж контакти

Рециклиране на дрехи и текстил

Текстилните материали от древни времена се използват широко в различни отрасли като съставни елементи на различни продукти и като помощни материали за  филтриране, полиране, опаковки и други. Развитието на икономиката предоставя възможност за производство на все повече дрехи и текстилни материали (покривки, завеси, спално бельо и др.). Тяхното разнообразие е огромно и неизменно с това се натрупват огромни количества текстилни отпадъци след като те бъдат употребени.

В домакинствата текстилните отпадъци заемат значителен процент от генерираните битови отпадъци. Текстилните отпадъци, от своя страна могат да бъдат рециклирани, вместо да отиват направо в депата. Можем да постигнем значително оптимизиране на разходването на ресурси и да намалим количеството изхвърлян отпадък в сериозна степен. Според проучвания, във Великобритания хората изхвърлят над 2 милиона тона текстилни отпадъци годишно, а в САЩ количеството е над 4 милиона тона годишно.

Инициативите в България

През 2018 година България стартира инициатива за намаляване на вредните емисии в въздуха, чрез поставяне на контейнери на Столична Община за изземане от домакинствата на ненужният текстил. Само за три месеца са събрани над 4 тона стари дрехи и текстил.

Отпадъчният текстил се оползотворява  в завода за третиране на отпадъците на София, където всяка година попадат около 10 000 тона. Суровината влиза в състава на произвежданото там RDF гориво.

Също така е установено, че текстилът съставлява около и над 3% от обема битови отпадъци за всяко домакинство, а реално 50 % от това количество може да се рециклира.

Рециклирането на текстилни отпадъци дава възможност да се подобри екологичната ситуация, както и да се постигнат икономически ползи под формата на допълнителни компоненти или енергия за предприятията в различни отрасли.

Много видове текстил могат да бъдат изработени от рециклируеми материали. Например:

 • тапицерски материали
 • техническа памучна вата
 • звукоизолационни и топлоизолационни материали
 • амортизационни материали
 • материали за пътно строителство
 • много други

Какво представлява рециклирането на текстил?

Самият процес по рециклиране на текстил, представлява процесът, чрез който старите дрехи и други текстилни продукти се възстановяват за повторна употреба или възстановяване на материали. Това е основата на индустрията за рециклиране на текстил.

Рециклирането на текстил предлага следните ползи за околната среда:

 • Спестяване на енергия при обработка;
 • Рециклираните материали не се нуждаят от повторно боядисване или измиване;
 • Генерират се по-малко отпадъчни води (някъде между 17 и 20% от индустриалното замърсяване на водата се свързва с боядисването и обработката на текстил);
 • За разлика от суровата вълна, рециклираното влакно не трябва да се измива обилно с големи обеми вода;
 • Намалява се търсенето на багрила и фиксиращи агенти, това на свой ред намалява проблемите, причинени от тяхното използване и производство.
 • Производството на облекло представлява 10% от общия въглероден отпечатък (това количество драстично ще намалее);
 • Горите се изсичат, за да се създадат дървесни насаждения за производството на тъкани като вискоза и т.н
 • Растежът на памука е друг проблем, който представлява 2,6% от световното потребление на вода. Около 53% от памука се отглежда с напояване. Около 99. 3% от памука се отглеждат с химически торове.

Необходимите стъпки в процеса на рециклиране на текстил включват събирането, сортирането и обработката на текстил, а след това и последващото транспортиране до крайните потребители на употребявани дрехи, парцали или други възстановени материали.

Значението на рециклирането на текстилните изделия добива все по голяма популярност, предвид факта че ежегодно в световен мащаб се произвеждат над 80 милиарда облекла. Именно поради тази причина рециклирането на текстилни материали е важно предизвикателство, с което трябва да се справим, ако искаме да намаляваме количествата на депонираните отпадъци.

Най общо текстилните отпадъци могат да се разделят на:

 • Отпадъци след използването на висококачествени суровини( напр. памук или коприна);
 • Остатъци от тъкани- влакна със смесен тип;
 • Текстилни отпадъци, които не могат да бъдат рециклирани;
 • Текстилни отпадъци които не могат да бъдат обработени на място в производството.

Процесът на рециклиране

Облеклата се делят основно на два вида, по използваните материали – естествени (лен, памук, и т.н.) и синтетични (вискоза, полиамид, полиестер и др.). Събрания текстилен материал се сортира по вид на материала и цвета. Цветното сортиране води до тъкан, която не се нуждае от повторно боядисване. Сортирането на цветовете означава, че се спестява енергия и предотвратява замърсяването. След това текстилния материал се изтегля на влакна или се раздробява, като се получава нова прежда.

Преждата се почиства и се смесва чрез процес на размъкване (кардиране). В зависимост от крайното използване на преждата могат да бъдат включени други влакна. След това получената нова прежда е готова за последваща употреба при тъкане или плетене.

Някои текстилни отпадъци, обаче не се превръщат в прежда. Те биват използвани за текстилно пълнене, например в матраци, автомобилни седалки и други.

Облеклата, произведени от текстил на  основата на синтетика, се третират по различен начин. При тях първо се премахват копчетата и циповете, след това се нарязват на малки парчета. Така получената маса се гранулира и се оформя в малки гранули. Гранулите се преработват в полиестерни чипове. Те впоследствие се разтопяват и се използват за създаване на нови влакна за употреба в нови полиестерни тъкани.

Осигуряването на най-ефикасна обработка на текстилни отпадъци от производството и потреблението за по-нататъшното производство на полезни продукти и материали за обществото е приоритетна задача на научно-техническия прогрес. Това ще помогне не само да се избегне отрицателното въздействие на отпадъците върху околната среда и вследствие на това върху човешкото здраве, но също така ще осигури значителни икономии на природни ресурси, както и средства за тяхното развитие.

Деветдесет и девет процента от използвания текстил е рециклируем. Процесът може да даде втори живот на стари дрехи, бельо и други текстилни изделия. По този начин ще се намали количеството на отпадъците, които отиват в депата. Възстановяването на текстила и облеклото за рециклиране осигурява както екологични, така и икономически ползи.