ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

0888 971 757

Явор Я. Стефанов

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

0887 428 571

Катеринка К. Илиева

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Виж контакти

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

0884 085 183

Борис Б. Клисурски

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

Направи запитване

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

0888 971 757

Явор Я. Стефанов

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

0887 428 571

Катеринка К. Илиева

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Виж контакти

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

0884 085 183

Борис Б. Клисурски

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

Направи запитване

Как да извлечем ползи от ненужното

Стара захвърлена бяла техника | НОРД Холдинг АД

Сравнено с икономическия сектор, домакинствата генерират малко вторични суровини. Въпреки това обаче, освен че изкупува черни и цветни метали от предприятията, Норд Холдинг обхваща и битовия сектор. Изкупува непотребната черна и бяла техника, както и излезли от употреба автомобили, предлагайки много изгодни цени.

Това изкупуване от битовия сектор е с многостранни ползи – и за семействата, и за икономиката, и за природата.

На практика вие ще получите пари, за да се отървете от непотребни вещи и техника. Преработката на вторичните суровини ще спести много енергия, която би отишла за добиването на нова руда и съответно метали. Същевременно пестейки тази енергия, в природата ще попаднат по-малко вредни емисии на СО2.

Изкупуване и продажба на отпадъци от цветни метали

Парите получавате на място в брой, при това на много добри цени. Така например за старата си кола, която вече не е и няма как да е в движение, ще получите от 250 до 1000 лева.

Чрез специализираните коли на холдинга от вида на „Пътна помощ“, непотребният ви автомобил ще бъде отнесен на специална площадка за временно съхранение или в някой от центровете за разкомплектоване.

При приемането на излязлата от употреба кола, ще ви се даде удостоверение от КАТ за дерегистрация. Холдингът обслужва град София и района, Пловдив и Бургас.

За да се случи всичко това, е достатъчно да се обадите на безплатния телефон 0879 222 864 или да изпратите запитване по електронната поща. Така ще получите оферта за старата си кола.

Холдингът също така събира и изкупува от домакинствата стари перални, печки, хладилници, монитори, компютри, телевизори и друга черна, и бяла техника.

За тази цел може да се свържете с холдинга на 0887 428 110 или да направите запитване по електронен път, при което ще получите оферта за непотребния ви стар уред.

Парите ще ви се дадат в съответната база на холдинга в брой, ще ви се издадат и документи, че бракуваната техника е предадена за рециклиране.

На всичките си площадки дружеството изкупува метали за скрап. Норд Холдинг е с 22% дял на пазара на черните метални отпадъци и с 16% дял на пазара на цветните. Това го прави лидер в сектора и съществен фактор както на вътрешния пазар, така и в износа.

Дружеството има необходимите регистрации, сертификати и разрешителни за дейностите си. Притежава Сертификат по ISO 9001:2008 за управление на качеството, член е на Българската асоциация по рециклиране, както и на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

Изкупуването на металите става по утвърдена номенклатура. Приемат се различни видове желязо, медни отпадъци, цинк, цам, авторадиатори, алуминиеви отпадъци, оловни, никелови и др.

Изкупуване и продажба на отпадъци от черни метали

Ако предлагате големи количества, дружеството ще ви съдейства за превоза, може да получите и контейнер „лумтилифт“, в който събирате отпадъците, а Норд Холдинг да го извозва периодично.

Както споменахме, рециклирането на метали носи ползи и за икономиката, и за природата. Спестява се огромна част от енергията, която би отишла за добиването на нова руда и извличането на метала.

При алуминия например тази спестена енергия стига до 95%. При стоманата процентът е до 74, но пък стоманата може да се преработва многократно, без да се нарушават свойствата й.

Спестяват се и природни ресурси, които не са неизчерпаеми. Ако говорим за рециклираната стомана, един тон от нея спестява тон и половина желязна руда, половин тон въглища, 40% от водата, която би се използвала за направата на нова стомана.

Както и да го погледнете – ползи отвсякъде. Защо тогава да не се отървете от ненужното, което така и така не ползвате?