ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

Мед

Мед

 

BARLY – № 1 МЕДНА ТЕЛ
Да се състои от №.1 оголена , без покритие, нелегирна тел, не по-малка от № 16 B & S калибър за тел. Малахитова тел и хидравлично пресован материал са предмет на договореност между купувача и продавача.

BERRY – № 1 МЕДНА ТЕЛ
Да се състои от чисти не калайдисани, без покритие, нелегирани медна тел и проводници, не по-малки от № 16 B & S калибър за тел, която е чуплива. Хидравлично брикетираната е предмет на договорка.

BIRCH – № 2 МЕДНА ТЕЛ
Да се състои от смесена, нелегирана медна тел, с номинално съдържание на мед 96% ( мин. 94%), което се определя с електролитен анализ. Медна тел с прекомерно оловно покритие калайдисана, припоена; месингова и бронзова тел; със свръхсъдържание от смазка, стоманена и без метални частици; медна тел от нагряване, с изолация; нишковидна тел; на общо основание без сгурия ( пепел ). Хидравлично брикетирана тел с предмет на договорка.

CANDY – ТЕЖКА МЕД
Да се състои от чисти, нелегирани, без покритие медни изрезки, обрезки, събирателни шини, колекторни сегменти и тел с дебелина не по-малка от 1/6 инча, без изгоряла чуплива тел; но може да включва медни тръби. Хидравлично брикетираната мед е предмет на договорка.

CLIFF – № 2 МЕД
Да се състои от различни, нелегирани медни отпадъци ( скрап), с номинално съдържание на мед 96% ( мин. 94%), което ще се определя с електролитен анализ. Те не трябва да са: с прекомерно оловно покритие, калайдисани, припоени медни отпадъци; месингови и бронзови изрезки; прекомерно съдържание на смазки, стомана и не-метални примеси; медни тръби с други освен медни съединителни детайли или със седимент; медна тел от нагряване, с изолационен материал; нишковидна тел; на общо основание без сгурия. Хидравлично брикетираната мед е предмет на договорка.

CLOVE – № 1 МЕДНА ТЕЛ НА ГЛОБУЛИ
Да се състои от № 1 оголена, без покритие, нелегирана медна тел на глобули , насечена или накъсана, без калай, олово, цинк, алуминий, желязо, други метални примеси, изолационен материал както и други замърсители. Минималното съдържание на мед 99%. Калибър за тел по-малък от № 16 B & S и хидравлично пресован материал са предмет на договорка между купувача и продавача.

COBRA – № 2 МЕДНА ТЕЛ НА ГЛОБУЛИ
Да се състои от скрап № 2 нелегирана медна тел на глобули, насечена Или накъсана, с мин. 97% съдържание на мед. Максимумът от чужди примеси е не повече от 0,50% алуминий и 1% от всеки един от останалите метали или изолационен материал. Хидравлично пресованият материал е предмет на договореност между купувача и продавача.

COCOA – МЕДНА ТЕЛ НА ГЛОБУЛИ
Да се състои от скрап ат медна тел, нелегирана, насечена или накъсана, с мен. 99% медно съдържание Да е без прекомерна изолация или други не-метални частици. Максималното съдържание на чужди примеси, както следва: Алуминий – .05% Калай – .25% Никел – .05% Антимон – .01% Желязо – .05%.

DREAM – ЛЕКА МЕД
Да се състои от разнообразен нелегиран меден скрап с номинално съдържание на мед 92% ( мин. 88%), което се установява с електролитен анализ и ще се състои от медна ламарина, олуци, водосточни тръби, казани, котли и подобен скрап. Да е без: изгоряла, нишковидна тел; медна броня; окачалка за галванична обработка; радиатори, пожарогасители, хладилни агрегати; галванотипни обвивки; отсевки; припоен, калайдисан и с прекомерно оловно покритие скрап; месингови и бронзови детайли; с излишък от смазочно масло, желязо и не-метални частици; и на общо основание да е без сгурия. Хидравлично брикетираната мед е предмет на договореност между купувача и продавача. Всички елементи, изключени от този клас са изключени също и от по-висшите класове по-горе.

DROVE – СКРАП С МЕДНО СЪДЪРЖАНИЕ
Да се състои от различни медо-съдържащи угарки, стружки, сгурия, стоманено – месингови и медни остатъци и шлаки. Да е без изолирани проводници; медни хлориди; неподготвен размесен материал; големи мотори; пирофорен материал; азбестови спирачни набивки; дъна на пещи; материали с високо съдържание на олово; графитни тигели; както и вредни и експлозивни материали. Фин материал на прах – според договорката. Хидравлично брикетираният материал е предмет на договорка.

DRUID – СКРАП ОТ ИЗОЛИРАН МЕДЕН ПРОВОДНИК
Да се състои от скрап от медна тел с различни видове изолационен материал. Продава се въз основа на проба и на коефициент на усвояване, по договорка между купувача и продавача.

EBONY – СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ЧЕРВЕН МЕСИНГ (ТОМПАК)
Да съдържа скрап от червен месинг , клапи, машинни лагери и други машинни части, вкл. различни отливки от мед, калай,цинк и/или олово. Да е без полу-червени месингови отливки (78% до 81% мед); кутии за ж.п. вагони и други подобни сплави с високо съдържание на олово; кранове и водопроводни вентили; водомери; клапи;слитъци и изгорял месинг; алуминиеви, силиконови и манганови бронзове; желязо и неметални частици. Нито един от елементите да не е по-голям от 12“ от която и да било част и да не тежи повече от 100 lbs.