Мед

БАРЛИ – № 1 МЕДНА ЖИЦА
Състои се от медна жица № 1 – оголена, без покритие, нелегирана медна жица, позната като „свежа медна жица“. Калибърът на жицата се договаря между купувача и продавача. Малахитовата медна жица и хидравлично пресованият материал са предмет на споразумение между купувача и продавача.

БЕРИ – № 1 МЕДНА ЖИЦА
Състои се от чиста, некалайдисана, без покритие, нелегирана медна жица и проводник, без чуплива обгоряла жица. Калибърът на жицата се договаря между купувача и продавача. Без медни тръби. Хидравлично брикетираната мед е предмет на споразумение.

БЪРЧ – № 2 МЕДНА ЖИЦА
Състои се от разнородни нелегирани медни жици с номинално съдържание на мед 96% (минимум 94%), определeно чрез електролитен анализ. Да не съдържа: калайдисана или припоена медна жица или медна жица с прекомерно оловно покритие; месингова и бронзова жица; прекомерно съдържание на смазка, желязо и неметали; медна жица от горене; изолация; нишковидна медна тел; чуплива обгоряла тел; и да няма пепел. Хидравлично брикетираната мед е предмет на споразумение.

КЕНДИ – № 1 ТЕЖКИ МЕДНИ ПАРЧЕТА И ТРЪБИ
Състои се от чисти, нелегирани и без покритие медни изрезки, обрезки, събирателни шини, колекторни сегменти и чисти медни тръби. Хидравлично брикетираната мед е предмет на споразумение.

БЕРИ/КЕНДИ КЕНДИ/БЕРИ
Комбинация от медна жица и тежка мед съгласно определенията за БЕРИ и КЕНДИ (виж по-горе).

КЛИФ – № 2 МЕДНИ ПАРЧЕТА И ТРЪБИ
Състои се от разнообразен нелегиран меден скрап с номинално съдържание на мед 96% (минимум 94%), определeно чрез електролитен анализ. Да не съдържа: калайдисани и припоени медни отпадъци с прекомерно оловно покритие; месингови и бронзови изрезки; прекомерно съдържание на смазка, желязо и неметали; медни тръби с други освен медни връзки или с утайка; медна жица от горене; изолация; нишковидна тел; чуплива обгорена жица; и да няма пепел. Хидравлично брикетираната мед е предмет на споразумение.

БЪРЧ/КЛИФ
Комбинация от медна жица № 2 и мед съгласно определенията за БЪРЧ и КЛИФ (виж по-горе).