Алуминий

ТАБЛЕТ – ЧИСТИ АЛУМИНИЕВИ ЛИТОГРАФСКИ ЛИСТА
Състои се от сплави от серия 1000 и/или 3000; да не съдържа хартия, пластмаса, прекалено омастилени листи и всякакви други замърсители. Минимален размер: 3 инча (8 см) във всички посоки.

ТАБЛОИД – НОВИ, ЧИСТИ АЛУМИНИЕВИ ЛИТОГРАФСКИ ЛИСТА
Състои се от сплави от серия 1000 и/или 3000, без покритие, без боя, без хартия, пластмаса, мастило и всякакви други замърсители. Минимален размер: 3 инча (8 см) във всички посоки.

ТАБУ – СМЕСЕНИ АЛУМИНИЕВИ ИЗРЕЗКИ И ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ С НИСКО СЪДЪРЖАНИЕ НА МЕД
Състои се от нов, чист, без покритие и без боя алуминиев скрап с ниско съдържание на мед от две или повече сплави с минимална дебелина 0,015 инча (,38 мм) без серии 2000 и 7000 и без нишковидна тел, телена мрежа, обрезки под 1/2 инча (1,25 см) в диаметър, замърсяване и други неметални детайли. Общо греста и омасляването да не надвишават 1%. Всяко отклонение от тази спецификация следва да бъде договорено между купувача и продавача преди изпращане.

ТЕЙНТ/ТЕЙБОР – ЧИСТА СМЕСЕНА СТАРА АЛУМИНИЕВА СПЛАВ НА ЛИСТА
Състои се от чисти стари алуминиеви листа от две или повече сплави, без фолио, венециански щори, отливки, нишковидна тел, телена мрежа, съдове за храна или напитки, кожуси за радиатори, самолетни листа, капачки за бутилки, пластмаса, замърсявания и други неметални детайли. Общо омасляването и греста да не надвишават 1%. Допускат се до 10% боядисан лист и обшивки.

ТЕЙК – НОВИ АЛУМИНИЕВИ КОНСЕРВНИ КУТИИ – ПРОИЗВОДСТВЕН ОТПАДЪК
Състои се от материал и изрезки от нови алуминиеви консервни кутии с ниско съдържание на мед, чисти, литографирани или не, покрити с прозрачен лак, но без капаци с уплътнители, желязо, нечистотии и друго чуждо замърсяване. Омасляването да не надвишава 1%.

ТАЛК – СКРАП ОТ ИЗПОЛЗВАНИ АЛУМИНИЕВИ КОНСЕРВНИ КУТИИ
Състои се от стари алуминиеви консервни кутии за храна и/или напитки. Материалът не трябва да съдържа друг метален скрап, фолио, калаени консервни кутии, пластмасови бутилки, хартия, стъкло и други неметални детайли. Всяко отклонение от тази спецификация следва да бъде договорено между купувача и продавача преди изпращане.

ТАЛКРЕД – СКРАП ОТ НАРЯЗАНИ ИЗПОЛЗВАНИ АЛУМИНИЕВИ КОНСЕРВНИ КУТИИ ЗА НАПИТКИ (UBC)
Плътността им да е от 12 до 17 фунта на кубичен фут (193 до 273 кг/м3). Материалът трябва да е максимум 5% фин, с по-малко от 4 меша (стандартният размер за мрежа в САЩ) (6,35 мм). Трябва да е магнитно разделен материал, без стомана, олово, капачки за бутилки, пластмасови консервни кутии и други пластмаси, стъкло, дърво, нечистотии, грес, боклук и други чужди вещества. Наличието на свободно олово е основание за отказ. Не се приемат никакви други алуминиеви детайли освен използвани консервни кутии за напитки. Всяко отклонение от тази спецификация следва да бъде договорено между купувача и продавача преди изпращане.

ТАЛДОН – СКРАП ОТ БАЛИРАНИ ИЗПОЛЗВАНИ АЛУМИНИЕВИ КОНСЕРВНИ КУТИИ ЗА НАПИТКИ (UBC)
Да са с минимална плътност 14 фунта на кубичен фут (225 кг/м3); несплесканите кутии да са с максимална плътност 17 фунта на кубичен фут (273 кг/м3), а сплесканите – 22 фунта на кубичен фут (353 кг/м3). Размер: минимум 30 кубични фута (,85 м3), с размери на балата 24 инча до 40 инча (61 до 132 см) на 30 инча до 52 инча (76 до 132 см) на 40 инча до 84 инча (102 до 213 см). Единственият приемлив начин за привързване е както следва: четири до шест стоманени ленти с дебелина 5/8 инча (1,6 см) x ,020 инча (5 мм) или шест до десет стоманени жици калибър 13 (алуминиеви ленти или телове са приемливи при еквивалентна якост и брой). Използването на плъзгачни дъски и/или поддържащи листи от какъвто и да е материал не е приемливо. Трябва да е магнитно отделен материал без стомана, олово, капачки за бутилки, пластмасови кутии и друга пластмаса, стъкло, дърво, нечистотии, грес, боклук и други чужди вещества. Наличието на олово е основание за отказ. Не се приемат никакви други алуминиеви елементи освен използвани кутии за напитки. Всяко отклонение от тази спецификация следва да бъде договорено между купувача и продавача преди изпращане.

ТАЛДОРК – БРИКЕТИРАН СКРАП ОТ ИЗПОЛЗВАНИ АЛУМИНИЕВИ КОНСЕРВНИ КУТИИ ЗА НАПИТКИ (UBC)
Плътността на брикета да е минимум 50 фунта на кубичен фут (800 кг/м3). Номиналният размер на брикета да варира от 12 инча до 24 инча (30,5 x 61 см) x 12 инча до 24 инча (30,5 x 61 см) в еднакъв профил с променлива дължина от 8 инча (20,3 см) минимум и 48 инча (122 см) максимум. Брикетите се подреждат на снопове или пакети върху плъзгачни дъски и се подсигуряват с минимум една вертикална лента на ред и минимум една надлъжна лента на хоризонтален пласт. Брикетите да не излизат извън палета. Общата височина на пакета да бъде максимум 48 (122 см). Лентата трябва да бъде от стомана или от материал с еквивалентна якост с ширина най-малко 5/8 инча (1,6 см) и дебелина ,020 инча (5 мм). Теглото на всеки пакет да не надвишава 4000 фунта (1,814 mt). Материалът трябва да бъде магнитно разделен от стомана, пластмаса, стъкло, мръсотия и всякакви други чужди вещества. Не се приемат никакви други алуминиеви детайли освен тези от UBC. Наличието на свободно олово е основание за отказ. Елементи, които не се съдържат в спецификацията, в това число влага, както и всяко друго отклонение от спецификацията следва да бъде договорено между купувача и продавача преди изпращане.

ТЕЙЛ – БОЯДИСАНИ ОБШИВКИ
Състои се от чист скрап от алуминиеви обшивки с ниско съдържание на мед, боядисани от едната или от двете страни, без пластмасово покритие, желязо, мръсотия, корозия, влакна, пяна, фибростъкло или други неметални елементи.

ТОЛК – АЛУМИНИЕВО-МЕДНИ РАДИАТОРИ
Състои се от чисти алуминиево-медни радиатори и/или алуминиеви ребра върху медни тръби, без месингови тръби, желязо и други чужди замърсявания.

ТАЛИ – ВСЯКАКВИ АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ ОТ АВТОМОБИЛИ
Състои се от чисти алуминиеви радиатори и/или кондензатори. Не трябва да има други видове радиатори. Всички замърсители, включително желязо, пластмаса и пяна, не трябва да надвишават 1% от теглото. Всякo отклонениe от тази спецификация, включително окисление и съдържание на алуминий, подлежи на споразумение между купувача и продавача.

ТАЛЪН – НОВИ ЖИЦИ И ПРОВОДНИЦИ ОТ ЧИСТ АЛУМИНИЙ
Състои се от нови, чисти, нелегирани алуминиеви жици и проводници, без нишковидна тел, кабели с желязно жило, мрежи, желязо, изолация и други неметални елементи.

ТАН – НОВИ ЖИЦИ И ПРОВОДНИЦИ ОТ СМЕСЕН АЛУМИНИЙ
Състои се от нови, чисти, нелегирани алуминиеви жици и проводници, които може да съдържат до 10% жици и проводници от серия 6000, без нишковидна тел, мрежи, желязо, изолация и други неметални елементи.

ТАРИ А – ЧИСТИ АЛУМИНИЕВИ БУТАЛА
Състои се от чисти алуминиеви бутала, без подпори, втулки, валове, железни пръстени и неметални елементи. Омасляването и греста да не надвишават 2%.

ТАСЕЛ – СТАРИ ЖИЦИ И ПРОВОДНИЦИ ОТ СМЕСЕН АЛУМИНИЙ
Състои се от стари, нелегирани алуминиеви жици и проводници, които може да съдържат до 10% жици и проводници от серия 6000 с не повече от 1% свободен окис или нечистотии, без нишковидна тел, мрежи, желязо, изолация и други неметални елементи.

ТЕЙСТ – СТАРИ ЖИЦИ И ПРОВОДНИЦИ ОТ ЧИСТ АЛУМИНИЙ
Състои се от стари нелегирани алуминиеви жици и проводници, съдържащи не повече от 1% свободен окис или нечистотии, без нишковидна тел, мрежи, желязо, изолация и други неметални елементи.

ТАТА – НОВИ АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ – ПРОИЗВОДСТВЕН ОТПАДЪК
Състои се от една сплав (обикновено 6063). Материалът може да съдържа „краища“ от процеса на екструзия, но не трябва да има чуждо замърсяване. Приема се анодизиран материал. Боядисан материал или сплави, различни от 6063, подлежат на споразумение между купувача и продавача.

ТУТУ – СТАРИ АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ
Състои се от стар екструдиран алуминий от една сплав, обикновено сплав 6063, 6061 или 7075. Материалът не трябва да съдържа желязо, термомост, стърготини, цинкови ъгли, мръсотия, хартия, картон и други чужди замърсявания. Количественото съдържание на боя или други сплави подлежи на споразумение между купувача и продавача.

ТИЙНС – РАЗДЕЛЕНИ АЛУМИНИЕВИ СОНДАЖНИ СТРУЖКИ И СТРУЖКИ
Състои се от алуминиеви сондажни стружки и стружки от една определена сплав. Материалът да е без окисление, мръсотия, свободно желязо, неръждаема стомана, магнезий, омасляване, запалими течности, влага и други неметални елементи. Ситността не трябва да е над 3% през сито с размер 20 меша (стандарт за САЩ).

ТЕЛИК – СМЕСЕНИ АЛУМИНИЕВИ СОНДАЖНИ СТРУЖКИ И СТРУЖКИ
Състои се от чисти некорозирали алуминиеви сондажни стружки и стружки от две или повече сплави и подлежи на отбив за ситност над 3% през сито с размер 20 меша, както и за нечистотии, свободно желязо, омасляване, влага и всякакви други неметални елементи. Материал, съдържащ желязо над 10% и/или свободен магнезий, неръждаема стомана, силно запалими съединения не се счита за годна доставка. С цел избягване на спорове, материалът трябва да се продава въз основа на определено максимално съдържание на цинк, калай и магнезий.

ТЕНС – СМЕСЕНИ АЛУМИНИЕВИ ОТЛИВКИ
Състои се от чисти алуминиеви отливки, които може да съдържат отливки за автомобили и самолети, но без заготовки и без желязо, месинг, нечистотии и други неметални елементи. Омасляването и греста общо да не са повече от 2%. Следва да се продава въз основа на рандеман или по специална договореност с купувача.

ТРЕД – РАЗДЕЛЕНИ НОВИ АЛУМИНИЕВИ ОТЛИВКИ, ИЗКОВКИ И ЕКСТРУЗИИ
Състои се от нови, чисти, без покритие алуминиеви отливки, изковки и екструзии само от една определена сплав; да не съдържа изрезки, неръждаема стомана, цинк, желязо, мръсотия, омасляване, грес и други неметални елементи.

ТРОМА – АЛУМИНИЕВИ АВТОМОБИЛНИ И КАМИОННИ ДЖАНТИ
Състои се от чисти, единични, без покритие алуминиеви джанти от една определена сплав, без всякакви вложки, стомана, тежести за колела, клапани, гуми, грес, омасляване и други неметални елементи. Всяко отклонение от тази спецификация следва да бъде договорено между купувача и продавача преди изпращане.

ЗОРБА – НАРЯЗАН СКРАП ОТ ЦВЕТНИ МЕТАЛИ – ПРЕДИМНО АЛУМИНИЙ
Състои се от комбинация от цветни метали: алуминий, мед, олово, магнезий, неръждаема стомана, никел, калай и цинк в свободно състояние или легирана (твърда) форма. Процентното съдържание на всеки от изброените метали в концентрата от цветни метали е предмет на споразумение между купувача и продавача. Материал, генериран от вихров ток, разделяне на въздуха, флотация, пресяване, други техники за разделяне или комбинация от тях. Трябва да са преминали през един или повече магнити за намаляване или премахване на свободното желязо и/или на големи железни примеси. Да не съдържа радиоактивен материал, сгурия или пепел. Материалът, който ще бъде закупен/продаден съгласно тази спецификация ще бъде идентифициран като „Zorba“ с число, указващо приблизителното процентно съдържание на цветни метали в него (например „Zorba 90“ означава, че материалът съдържа приблизително 90% цветни метали). Може също да бъде пресят, за да бъде възможно описание според определени групи размери.