ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

Запитване

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

Запитване

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Запитване

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Запитване

Алуминий

Алуминий

 

TABLET – ЧИСТИ АЛУМИНИЕВИ ЛИТОГРАФСКИ ЛИСТА
Да се състои от сплави 1100 и/или 3003, без хартия, без пластмаса, прекалено омастилени листа и всякакви други замърсители. Да е минимум 3 инча във всяка посока.

TABLOID – НОВИ, ЧИСТИ АЛУМИНИЕВИ ЛИТОГРАФСКИ ЛИСТА
Да се състои от сплави 1100 и/или 3003, без покритие, без боя, да е без хартия, пластмаса, прекалено омастилени листа и всякакви други замърсители. Да е минимум 3 инча във всяка посока.

TABOO – СМЕСЕНИ АЛУМИНИЕВИ ИЗРЕЗКИ И ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ С НИСКО СЪДЪРЖАНИЕ НА МЕД
Състои се от нов, чист, без поритие, без боя, алуминиев скрап с ниско съдържание на мед, от две или повече сплави и да е без серия 7000, фолио, нишковидна тел, телена мрежа, нечистотии и други чужди вещества. Греста и смазката общо да не са повече от 1%, също така да няма изрезки с размер по-малки от Ѕ инча. Новите могат да се набавят в зависимост от договореното между купувач и продавач.

TAINT/TABOR – ЧИСТА СМЕСЕНА СТАРА АЛУМИНИЕВА СПЛАВ НА ЛИСТА
Състои се от чиста стара алуминиева сплав на листа и листова скрап от прибори от две или повече сплави, без сплави от серия 7000, фолио, жалузи, отливки, нишковидна тел, телена мрежа, съдове за храна и напитки, плата, щамповани капачки, кожуси за радиатори, самолетно листово фолио, бидони за масло, капачки за бутилки, пластмаси, нечистотии и други чужди съставки. Смазката и греста общо да не надвишават 1%. Допускат се до 10% боядисан лист, обшивки и платна.

TAKE – МАТЕРИАЛ ОТ НОВИ АЛУМИНИЕВИ КОНСЕРВИ
Състои се от материал и изрезки от нови, с ниско съдържание на мед алуминиеви консервни кутии, чисти, литографирани или не, покрити с чиста политура, но без капаци със защитно покритие, желязо, нечистотии и други чужди замърсители. Маслото да не надвишава 1%.

TALAP – МАТЕРИАЛ ОТ СТАРИ КОНСЕРВНИ КУТИИ
Състои се от чисти, стари алуминиеви консервни кутии, украсени или гладки, без желязо, нечистотии, течности и/или други чужди замърсители.

TALCRED – СКРАП ОТ НАРЯЗАНИ АЛУМИНИЕВИ КОНСЕРВНИ КУТИИ ЗА НАПИТКИ (UBC)
Плътността им да е от 12 до 17 фунта на куб. фут. Материалът да е максимум 5% фин, с по-малко от 4 меша (стандартният размер за мрежа в САЩ). Материалът да е магнитно разделен, без стомана, олово, тапи за бутилки, пластмасови консервни кутии и други пластмаси, стъкло, дърво, нечистотии, мазнина, битови отпадъци и други чужди примеси. Всяко чисто олово е основание за отказ. Всички и всякакви алуминиеви детайли, освен използвани за напитки консервни кутии не се приемат. Елементи, които не са включени в спецификацията, включително и влага, са предмет на отделна договореност между продавача и купувача.

TALDACK – ПЛЪТЕН СКРАП ОТ УПОТРЕБЯВАНИ КОНСЕРВНИ КУТИИ ЗА НАПИТКИ ОТ АЛУМИНИЙ (UBC)
Трябва да са с блокова плътност от 35 до 45 фунта на куб. фут. Всеки блок да не надхвърля 60 фунта. Номиналният блоков размер е между 10 до 13 инча. Да е с лентови прорези във всички посоки, за улесняване на свързването им в снопове. Всички блокове на сноп трябва да са с еднакъв размер. Размер: приемливите размери на сноп са 41 до 44 инча х 51 инча до 54 инча х 54 до 56 инча (височина). Единственият приемлив начин за привързване е както следва: с помощта на 5/8 инча широки на 0.20 инча дебели, стоманени ленти, като сноповете се привързват с една вертикална лента на ред и минимум два надлъжни (хоризонтално) летни на сноп. Използуването на греди за плъзгане и/или поддържащи листове от какъвто и да било материал не е приемливо. Материалът да е магнитно разделен, без стомана, олово, тапи за бутилки, пластмасови консервни кутии и други пластмаси, стъкло, дърво, нечистотии, мазнина, битови отпадъци и други чужди примеси. Всяко чисто олово е основание за отказ. Всички и всякакви алуминиеви детайли, освен използваните за напитки консервни кутии не се приемат. Елементи, които не са включени в спецификацията, включително и влага, са предмет на отделна договореност между продавача и купувача.

TALDON – БАЛИРАН СКРАП ОТ УПОТРЕБЯВАНИ КОНСЕРВНИ КУТИИ ЗА НАПИТКИ ОТ АЛУМИНИЙ (UBC)
Да е с минимална плътност от 14 lbs. На куб. фут, и макс. плътност о 17 lbs. На куб. фут за несплескан UBC. Размер: мин. 30 кубични фута, на допустими размери на балата от 24″ до 40″ на 30″ до 52″ на 40″ до 84″. Единственият приемлив начин за привързване е както следва: четири до шест 5/8 х 0.20″ стоманени ленти, или шест до десет стоманени жици калибър № 13 (алуминиеви ленти или телове са приемливи в еквивалентна сила и брой) Използването на греди за плъзгане и/или поддържащи листове от какъвто и да било материал не е приемливо. Материалът да е магнитно разделен, без стомана, олово, тапи за бутилки, пластмасови консервни кутии и други пластмаси, стъкло, дърво, нечистотии, мазнина, битови отпадъци и други чужди примеси. Всяко чисто олово е основание за отказ. Всички и всякакви алуминиеви детайли, освен използваните за напитки консервни кутии не се приемат. Елементи, които не са включени в спецификацията, са предмет на отделна договореност между продавача и купувача.

TALDORK – БРИКЕТИРАН СКРАП ОТ УПОТРЕБЯВАНИ КОНСЕРВНИ КУТИИ ЗА НАПИТКИ ОТ АЛУМИНИЙ (UBC)
Да са с плътност на брикета От мин. 50 фунта на кубичен фут. Номиналния размер на брикета е между 12 и 24 инча х 12 до 24 инча, с еднакъв профил с различна дължина от минимум 8 инча и максимум 48 инча.Брикетите ще се подреждат на връзки или пакети на плъзгачни дъски и да са подсигурени с най-малко една вертикална лента на ред и минимум една надлъжна лента на хоризонтален пласт. Брикетите да не излизат извън палета. Общата височина на пакета да бъде макс. 48 инча. Лентата да бъде най-малко 5/8 “ широк и 0.20 “ дебел стоманен обръч или друга с еднаква здравина. Теглото на всеки сноп да не надхвърля 4000 фунта. Материалът трябва да е магнитно пречистен от всякакви стоманени , пластмасови, стъклени, нечисти и всякакви други примеси. Всички и всякакви алуминиеви детайли, освен тези от UBC са неприемливи. Всяко свободно олово е основание за отказ. Елементи, които не са включени в спецификацията, включително и влага, са предмет на отделна договореност между продавача и купувача.

TALE – БОЯДИСАНИ ОБШИВКИ (СТРАНИЧНИ Ж.П. ЛИНИИ)
Състои се от чист скрап от алуминиеви обшивки, с ниско съдържание на мед, боядисани от една или две страни, без желязо, нечистотии, корозия, влакнеста подплата или други видове замърсители.

TALENT -ОБМАЗАН СКРАП
Състои се от платна от платки, жалузи, винил, пластмаса и др. Предмет е на отделна договореност между продавачите и купувачите.

TALK – АЛУМИНИВИ И МЕДНИ РАДИАТОРИ
Състои се от чисти и алуминиеви медни радиатори и/или алуминиеви ребра от медни тръби, без месингови тръби, желязо и други чужди замърсители.

TALL – Е.С. АЛУМИНИЕВИ ГЛОБУЛИ (КЪБЛА)
Състои се чист нарязан или накъсан Е.С. алуминий, без мрежи, нишковидна тел, желязо, изолационен материал, мед и други чужди примеси. Да е без минус 20 мрежест материал. Да съдържа минимум 99.45% алуминий.

TALON – НОВИ ТЕЛ И КАБЕЛ ОТ ЧИСТ АЛУМИНИЙ
Състои се от нови, чисти, нелегирани алуминиеви тел и кабел, без нишковидна тел, желязо, изолационен материали други чужди примеси.

TANN – НОВИ ТЕЛ И КАБЕЛ ОТ СМЕСЕН АЛУМИНИЙ
Състои се от нови, чисти нелегирани алуминиеви тел и кабел, съдържащи до 10% тел и кабел от серия 6000, без нишковидна тел мрежеста тел, желязо, изолационен материал и други чужди примеси.

TASTE – СТАРИ ТЕЛ И КАБЕЛ ОТ ЧИСТ АЛУМИНИЙ
Състои се от стари, нелегирани алуминиеви тел или кабел, съдържащи не повече от 1% свободен окис или замърсеност, без нишковидна тел, мрежеста тел, желязо, изолационен материал и други чужди примеси.

TASSEL – СТАРИ ТЕЛ И КАБЕЛ ОТ СМЕСЕН АЛУМИНИЙ
Състои се от стари, нелегирани алуминиеви тел или кабел, съдържащи до 10% тел и кабел от серия 6000, без нишковидна тел, мрежеста тел, желязо, национален материал и други чужди примеси.

TARRY – АЛУМИНИЕВИ БУТАЛА
А) Чисти алуминиеви бутала. Да съдържа чисти алуминиеви бутала, без подпори, лагерни втулки, валове, стоманени пръстени и всякакви други чужди материали. Смазката и греста да не надвишават 2%.

Б) Алуминиеви бутала с подпори Да съдържа чисти цели алуминиеви бутала, без подпори, лагерни втулки, валове, стоманени пръстени и всякакви други чужди материали. Смазката и греста да не надвишават 2%.

С) Желязно-алуминиеви бутала. Да се продават въз основа на възможността за възстановяването им, или с отделно споразумение с купувача.

TEENS – РАЗДЕЛЕНИ АЛУМИНИЕВИ СОНДАЖНИ СТРУЖКИ И СТРУЖКИ
Съдържа чисти, некорозирали алуминиеви сондажни стружки и стружки от една определена сплав и подлежи на отстъпки за ситост над 3% до 20 мрежеста гъстота, за замърсяване, свободно желязо, смазки, влага и всякакви други чужди примеси. Материал, съдържащ желязо над 10% и/ или свободен магнезий или неръждаема стомана, или съдържащ силно възпламеними изрезки не се считат за годна доставка.

TELIC – СМЕСЕНИ АЛУМИНИЕВИ СОНДАЖНИ СТРУЖКИ И СТРУЖКИ
Съдържа чисти, некорозирали алуминиеви сондажни стружки и стружки от две или повече сплави и подлежи на отстъпки за ситност над 3% до 20 мрежеста гъстота, за замърсяване, свободно желязо, смазка, влага и всякакви други чужди примеси. Материал, съдържащ желязо, смазка, влага и всякакви други чужди примеси. Материал, съдържащ желязо над 10% и/ или свободен магнезий или неръждаема стомана, или съдържащ силно възпламеними изрезки не се считат за годна доставка.

TENSE – СМЕСЕНИ АЛУМИНИЕВИ ОТЛИВКИ
Състоят се от чисти алуминиеви отливки, които могат да съдържат автомобилни и самолетни отливки, но не блокови слитъци и да са без желязо, замърсяване, месинг, бабит и всякакъв друг чужд материал. Смазката и греста общо да не са повече от 2%.

TEPID – НЕГОДНИ САМОЛЕТНИ АЛУМИНИЕВИ ЛИСТОВЕ
Продават се въз основа на възможността за възстановяването им, или чрез отделно споразумение с купувача.

TERSE – НОВО АЛУМИНИЕВО ФОЛИО
Състои се от чисто, ново фолио от нелегиран и без покритие алуминий, без анодирано фолио, радарно фолио и диполни отражатели, хартия, пластмаса, или други чужди материали. Хидравлично брикетиран материал – само по споразумение.

TESTY – СТАРО АЛУМИНИЕВО ФОЛИО
Състои се от чисто, ново фолио от нелегиран и без покритие алуминий, без анодирано фолио, радарно фолио и диполни отражатели, хартия, пластмаса, или други чужди материали. Хидравлично брикетиран материал – само по споразумение.

THIGHT – АЛУМИНИЕВИ РАЗДРОБЕНИ ЧАСТИЦИ
Продава се въз основа на възможността или по отделно споразумение с купувача.

THIRL – АЛУМИНИЕВА СГУР, ПРЪСКИ, ИЗСИПАНИ КОЛИЧЕСТВА, УГАРКИ И ОСТАТЪЦИ ОТ ПОЧИСТВАНЕ
Продава се въз основа на възможността или по отделно споразумение с купувача.

THROB – АЛУМИНИЕВ ПРИПОЙ
Състои се от алуминиев скрап, който е споен или разтопен във форма или калъп, като слитъци, слитъчни блокове или плоски заготовки за улесняване на транспортирането. Материалът да не е корозирал, да е без сгур и чужди примеси. Продава се въз основа на мостра или анализ.

TOOTH – РАЗДЕЛЕНИ НОВИ ИЗРЕЗКИ И ТВЪРДИ КЪСОВЕ ОТ АЛУМИНИЕВА СПЛАВ
Състои се от нов, чист, без покритие, небоядисан алуминиев скрап от само един конкретен вид алуминиева сплав, без фолио, нишковидна тел, телена мрежа, нечистотии и други чужди примеси. Смазката и греста общо да не надвишават 1%. Освен това да няма обрезки с размер по-малък от Ѕ инча. Нов материал от консервни кутии е предмет на договореност между купувача и продавача.

THOUGH – СМЕСЕНИ НОВИ ИЗРЕЗКИ И ТВЪРДИ КЪСОВЕ ОТ АЛУМИНИЕВА СПЛАВ
Състои се от нов, чист, без покритие, небоядисан алуминиев скрап от само един конкретен вид алуминиева сплав без серия 7000, без фолио, нишковидна тел, телена мрежа, нечистотии и други чужди примеси. Смазката и греста общо да не надвишават 1%. Освен това да няма обрезки с размер по-малък от Ѕ инча. Нов материал от консервни кутии е предмет на договореност между купувача и продавача.

THREAD – РАЗДЕЛЕНИ НОВИ АЛУМИНИЕВИ ОТЛИВКИ, ИЗКОВКИ И ПРЕСОВАНИ КЪСОВЕ
Състои се от нови, чисти, без покритие алуминиеви отливки, изковки и пресовани късове, само от една конкретна сплав, без изрезки,неръждаема стомана, цинк, желязо, нечистотии, смазка, грес и други чужди вещества.

TRUMP – АЛУМИНИЕВИ АВТОМОБИЛНИ ОТЛИВКИ
Състои се от всякакви чисти автомобилни отливки с достатъчен размер, така, че да бъдат лесно разпознати , без желязо , нечистотии, месинг, бабитни лагерни втулки, месингови лагерни втулки както и всички останали чужди материали. Смазката и греста да не надхвърлят 2%.

TWANG – СКРАП ОТ ИЗОЛИРАН АЛУМИНИЕВ ПРОВОДНИК
Състои се от скрап от алуминиев проводник с различни видове изолация. Продава се въз основа на мостра или на възможността на рециклирането му, по договореност между продавача и купувача.

TWIST – АЛУМИНИВИ САМОЛЕТНИ ОТЛИВКИ
Състои се от чисти алуминиеви отливки от самолети, без желязо и нечистотии, месинг, бабитни лагерни втулки, месингови втулки, както и други чужди примеси. Смазката и греста да не надхвърлят 2%.

TWITCH – СОРТИРАН АЛУМИНИЕВ СКРАП (от автомобилни трошачки)
При получаване материалът трябва да е сух и да не съдържа повече от 3% максимум свободен цинк, 1% максимум свободен магнезий и 1.5% максимум свободно желязо и неръждаема стомана. Да не съдържа повече от общо 5% максимум не-метали , от които не повече от 1% да са гумата или пластмасите. Да няма прекалено окислен материал. Всички отклонения се продават с отделно споразумение между купувача и продавача.